BELTONE İŞİTME CİHAZLARI

MIRA İŞİTME CİHAZI

Eşsiz performansı denemeye başlayabilirsiniz..

MIRA hastalar için 6 kanallı kompresyon, geribildirim yöneticisi, çok kanlı MPO, Ses azaltıcı, ve hada fazla hasta odaklı özellikler sunmaktadır.

MIRA ile birlikte, yüksek performanslı dijital işitme özelliği hastaların da seveceği diğer bir özellik olan değer özelliği ile birleştirilmiştir. MIRA nın az karmaşa ve düşük fiyat konfigürasyonlarına teşekkür etmekle beraber, en iyi fiyat performans oranını markatlere sunmaktayız. Bilimsel olarak kanıtlanmış algoritimler ve yerleştirme prosedürü için pratik yaklaşımlarla birlikte, hastalar için daha iyi fiyata daha iyi işitme sunan MIRA fevkalade bir üründür.

Beltone MIRA(TM): Tümüyle daha iyi işitme

İşitme cihazı kullanıcıları cihazlar için son model ses işleme teknolojisi, en rahat uyum gibi en son teknolojileri kullanmak en iyi işitme cihazını isteyebilirler, ancak bir çok kullanıcı için fiyatla daha çok ilgilenmektedir.işte bu yüzden Beltone, daha uygun fiyata daha yüksek işitme performansı sunan Beltone MIRA' yı piyasaya sürmüştür.

MIRA temel olarak Beltone'un kanıtlanmış “Comfort Algorithim” özelliğine dayanmaktadır. Beltone MIRA işitme teknolojilerinin faydalarını sunarken aynı zamanda da düşük fiyatıyla düşük gelirli kullanıcılar için uygun bir alan oluşturmaktadır:

 • İlerlemiş dijital ses işlemcisi
 • Günlük rahatlık izin dizayn edilmiş
 • Yeni bir yerleştirme yazılımı olan Beltone Solus ile doğru ve kesin yerleştirme.

Maksimum Rahatlık

1. 6 kanalda Geniş Dinamik Alan Kompresyonu (WDRC): Çeşitli kanalların olması tüm frekanslarda hasar görmüş işitmeler için kesin ve seçici doğrulamalar sağlamaktadır. çok kanallı WDRC gelen sesleri input seviyesine göre genişletiyor ve frekansa bağlı işitme kayıplarını belirliyor. MIRA WDRC, geniş bir alanda yapılmış saha çalışmalarıyla kanıtlanmış en etkili ve en rahat işitmeyi sunmak için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, hastaların dinamik alanları genişletilmiş, ve kompresyon artefaktleri azaltılmıştır. Dahası, 3 farklı ayar alanı kullanılarak 6 kanal ayarlanarak cihazın uyumu da arttırılabilir.

2. Çok kanlı Verim Kompresyonu (MPO): Beltone MIRA 3 farklı ayar sistemi ile ayarlanan 6 farklı MPO kompresyonlarını içermektedir. Sistemin yüksek seviyeli sinyallere tepkisi frekansa spesifiktir. Kazanımlar sadece gerekli olan yerlerde, belli bir kanalda verimi rahatsızlık verici seviyelerin altında tutmak düşürülmektedir. Aynı zamanda bireysel MPO kanallarına ek olarak, sinyal işlemcisi sonundaki verimi kontrol eden genel bir MPO kompresörü de bulunmaktadır ve bu toplam etkiden kaynaklanabilecek aşırı bozulmayı önlemek için önemlidir. Hastalar için bunun anlamı, MPO rezidüel işitmeyi yüksek seslere karşı korurken aynı zamanda tüm dinamik alanı koruyabilecek olmasıdır. Hatta, hiçbir kanal yoğunluğu diğer kanalların dinamik alanını düşürmeyecektir.

3. 6 kanallı Ses azaltıcısı: Ses azaltıcısı düşük seviyeli ve sürekli olan çevresel sesleri bastırmakta ve içteki sesleri genişletmektedir. Ses azaltıcı aktive olduğunda, gelen sinyaller 6 bağımsız kanalda belirlenmiş olan değerlerin altına düştüğünde ses azaltıcı bu sinyalleri azaltmaktadır. Bu özellik, bilhassa düşük frekanslarda az yada hiç işitme kaybı olmayan hastalar için çok faydalıdır.

Daha İyi İşitme :

Maksimum rahatlık sadece doğru teknoloji yerinde kullanıldıysa elde edilebilir. Beltone MIRA ile, ilerlemiş sinyal prosesi özellikle seçilmiş nitelikleri doğrultusunda başarılmıştır. “Curvelinearity”, geribildirimle başa çıkabilmek için Maksimum Sabit Kazanç Yöneticisi, seçilebilen programlar, daha iyi telefon kullanımı ve zayıf batarya göstergesi ile hastaya önemli derecede geliştirilmiş işitme sunmaktadır, hatta piyasadaki en iyi fiyat-performans oranı ile birlikte.

1. Eğrisellik (curvilinearity): Şekil-1 de normal bir kulağın yüksek ses algısı ile 50 dB civarında hasar görmüş bir kişini işitme eğrisi gösterilmektedir. Şekil-2 de, işitme sorunu olan kulak için restore edilmiş yüksek ses algısının ideal olan ses ses girdisi/çıktısını göstermektedir. Şekil-1 de görülebileceği gibi, hasar görmüş kulak için yükseklik eğrisi işitme duyum eşiğinde başlamış, artan ses seviyesiyle birlikte doğrusal olmayan konveks eğri halini almıştır. Buna karşılık gelen girdi/çıktı eğrisi, Şekil-2 de olduğu gibi, 0 dB de kazanç çizgisini işaretleyerek her girdi için çizilebilir. Düşük girdi seviyelerinde daha çok kazanç gerektiği görülebilmektedir: giren sinyal arttıkça, gerekli plan kazanç azalmaktadır. Bu düşüş doğrusal değil ve konkav bir şekil de eğriseldir. Buda aynı zamanda optimal WDRC gir/çıktısını gösteren konkav çan eğrisi şeklidir.

2. Geribildirim yönetimi için Maksimum Sabit Kazanç (MSG)Yöneticisi : Geribildirim olması hasta için rahatsız edici ve can sıkıcı olabilir. Geribildirim işitmeyi bölebilir ve kullanıcının dikkatini o yöne çekebilir. Mikrofon genişlemiş sesleri yeniden fark edip proses ettiğinde ortaya, geri bildirim olmaktadır ve bu “ıslık sesi” etkisi yaratmaktadır. MSG Yöneticisi ile birlikte yerleştirme sırasında maksimum sabit kazanç seviyesi ayarlanabilir, geribildirim olmaksızın, karışık anti-feedback devrelerin yaratacağı artefaktlar olmadan, işitme cihazı kullanımını garantileyebilirsiniz. Bu durum işitmeyi ve rahatlığı optimize ediyor, buda MSG Yöneticisi vazgeçilmez yapan özelliktir.

Yerleştirme sırasında MSG Yöneticisi aktif durumda iken, işitme cihazı kulakta nabız atışına benzer dalgalar yaratabilmektedir. Ardından mikrofon muhtemel geribildirim halkalarını toplamaktadır. Bu sinyalin analizi çok sayıda frekans bandı için kesin maksimum sabit kazanımı belirlemektedir. Çizilmiş olan grafik eğrileri limitleri ve çene hareketleri için güvenlik marjinlerini belirlemektedir. İşitme cihazı uzmanları olarak, sizler geribildirimsiz kazanımdan faydalanabilir ve hastalarınızı kazanç ve sabitlik arasında karar verirken yönlendirebilirsiniz. Hastalarınıza geribildirimsiz işitmeyi garantileyerek, onların günlük güvenilirliğini arttırabilirsiniz.

3. Çok programlı Ayar düğmesi : Konuşma yada müzik dinlemek gibi değişik dinleme gerektiren durumlar işitme cihazından faklı ayarlar gerektirebilir. Beltone MIRA farklı çevrelerde daha iyi işitme sağlayabilmek için iki* farklı programın kombinasyonunun sunmaktadır ve bu programlar Solus yazılım sistemini kullanarak otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Hastaların spesifik ihtiyaçlarına bağlı olarak, ayar düğmesindeki M1 + M2 yada M+ T/ MT programları bulunmaktadır. * Telecoil implante edildiğinde ITE ve ITC için üç faklı program bulunmaktadır.

4. Yükselmiş Telefon Kullanımı : İyi telefon kullanabilme sadece çalışan kullanıcılar için değil tüm hastalar için hayati önem taşımaktadır. MIRA dinleme programları içeren çok hassas telecoillerin yerleştirilebilme seçeneğini sunmaktadır. Daha ileri programlama seçenekleri telecoilden gelen seslerin genişletilmesi ile alıcı tarafında toplanılan sesler arasında iyi denge kurabilmektedir. İşitme cihazının telecoil parçası olmayan yada indüksiyon bobini olmayan telefonlarda işitmeyi daha iyi hale getirebilmek için akustik telefon algoritimi geliştirilmiştir. Bu algoritim, kazancı optimize edip, geribildirimi engelleyerek telefonun kendi frekanslarıyla eşleştirmek için frekans tepkisini düşürmektedir.

Şekil: Çevresel programları ayarlayabilmek Solus yerleştirme yazılımının başarısıdır. Belli durumlarda, telecoil programları, telefon kullanımını optimize etmek için, akustik telefon programlarıyla değiştirilebilir.

Solus Fitting Software

Beltone hem hastaların hem de işitme cihazı sunan profesyonellerin ihtiyaçlarını göze almış ve Solus'u yaratarak hem hasta odaklı hem kullanıcıya dost bir program sunmuştur. Kullanması kolay dört aşamalı prosedür rahat, doğru, ve başarılı bir yerleştirmeyi sağlamaktadır.

Beltone Solus software programı tamamen kullanıcıya dost bir sistemdir: grafik ara birimi düzenli ve gereksiz özelliklerden uzaktır. Bu yaratıcı yazılım yüksek kesinlikli yerleştirme sunmakta ve Beltonun ünlü çan eğrisine teşekkür etmektedir. Maksimum sabit kazanç göstergesi yanında, hastanın rahatlığını maksimize eden ve günlük güvenliği sağlamakla beraber binaural işitme desteği de sunulmaktadır.

Solusun diğer bir önemli özelliği ise hasta merkezli yaklaşımıdır. Hastalar onların hayat tarzlarını ve işitme cihazı kullanımlarını belirleyen genel bir ankette tüm yer almaktadırlar. Bu interaktif proses yerleştirme boyunca desteklenmekte, thanks to instant response programs, a plain language text-based wizard, ana accurate verification of final sttings.

Daha Kolay Fitting(Yerleştirme)

1- Kullanıcı dostu: Solus, net grafik göstergeleriyle modern software kullanımını kolay öğrenilebilir ve kullanılabilir hale getirerek, yükseltilmiş yerleştirme esnekliği ile hasta odaklı yaklaşımını bir araya getiriyor. MIRA Beltone'un net olarak gösterilen üç ünlü hedef eğrisi, 50bD, 70bD ve 90dB, tarafından desteklenmektedir ve Solus binaural yerleştirmeyi başından itibaren kolaylaştırmaktadır. The gain MPO controls both ears are highly accessibe with independent adjustment never more than a mouse click away.

Kullanıcılardan gelen en yaygın şikayetlerden biriside geribildirim olmasıdır, ama şimdi Beltone Solus sayesinde geribildirimleri minimize etmek mümkündür. Geribildirim sorununu, MSG'nin kolay ve açık bir şekilde anlatılması ile yerleştirme işleminin en başından itibaren engellenebilir. Solus'un bu özelliği sizin hastalarınıza, en başından itibaren daha güvenilir ve sorunsuz bir yerleştirmeyi garanti etmenizi sağlayacaktır.

2- Hasta merkezli: Solus'un ilk adımı kullanıcıya hak ettikleri merkezi rolü vermektedir. Kısa anket uygulamaları daha hızlı ve daha net yerleştirme durumlarını yaratmaktadır. Bu anket hastaların yaşam tarzlarını, işitme kaybı ve işitme cihazı kullanımı deneyimlerini dikkate almaktadır. Böyle bir anketin kullanılması çevresel programların doğru bir şekilde ayarlanmasına ve fine-tuning için daha iyi başlangıç noktaları sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Hasta merkezli olması sadece kullanılan anketlerle sınırlı değil, Solus' un tüm alanlarında yer almaktadır. Örneğin, gerçek olmayan fiili programların olması kullanıcıya, kendilerine en uygun olanı seçmeden önce bir çok seçeneği deneyebilme imkanı sunmaktadır. +bu basit prosedür ulaşılabile her çevresel program için kullanılabilmektedir. Beltone'un kanıtlanmış konuşma metinler, hastanın isteğiyle yakından alakalı olan anlaşılır fine-tuning özelliğini desteklemesidir. Son olarak, Solus hasta merkezli yaklaşım son ayarların doğrulanmasına kadar devam etmektedir. Burası hastaların özgürce ses kontrollerini, çoklu program ayar düğmelerini, ve düşük batarya uyarıcısının uyarı sesini en rahat olacakları yükseklik seviyesine göre ayarlanabilir.

Tüm MIRA ürünlerinde hastalar için maksimum rahatlık: Beltone MIRA' nın ürün sahası içinde en çok ilgi isteyen hastaların ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek çözümler sunulmaktadır. Son derece küçük olan CIC versiyonunun yani sıra, MIRA küçük ama güçlü olan BTE modeli ile birliktede üç farlı renk seçeneğiyle sunulmaktadır: bej, gri, ve kahverengi.

 • MIRA yı tamamlayan diğer ürünler:
 • Dijital ses kontrolü
 • Çok programlı kontrol düğmesi
 • Telecoil
 • Çok yönlü mikrofon
 • Audio shoe
 • Spectacle adaptor
 • Bebek sesi tüpü

Tablo : Beltone MIRA ürün çizelgesi

Bu tablo yeni Beltone MIRA ürün alanlarını ve özellikleri hakkında genel bir bilgi sunmaktadır. Özel durumlarda isteğe göre düzenlemeler yapılabilmektedir. Daha fazla bili ve spariş için Beltone temsilcinizle irtibata geçebilirsiniz.

Beltone MIRA M15 (tamamen kanal içi- CIC): 10A bataryayla kulak kanalına kolaylıkla yerleştirilebilen bir işitme cihazıdır.

Beltone MIRA M25 (mini kanal): 10A batarya ile kullanılan bu işitme cihazı dört farklı dinleme programına kadar uyum sağlayabilen opsiyonel ses düğmesine sahiptir.

Beltone MIRA M35 (Kanal içi): Bir adet 312 batarya kullanılan bu küçük işitme cihazı telecoil programı da içeren dört farklı dinleme programına kadar opsiyonel ses düğmesi içermektedir. Bu aynı zamanda yünlü mikrofon kullanımına ve yüksek verime izin veren Half Shell (HS) ve Düşük Profil (LP) ürünleri de mevcuttur.

Beltone MIRA M45 (Kulak içi): Bu kulak kepçesi çukuruna yerleştirilen işitme cihazı 13 hücre batarya ile çalışan ve yönlü mikrofon teknolojisi içeren Beltone M35 ile aynı özellikleri taşımaktadır.

Beltone MIRA M75 (Kulak arkası): Bu işitme cihazı 13 hücre batarya ile birlikte, yönlü mikrofon, ve ses ayar düğmeleri içermektedir.